Informace o konání Sněmu ČAD - 16.7.2014

...přestože je termín konání sněmu "prázdninový", k diskusi máme poměrně důležitá témata...

Dovolujeme si informovat členy České asociace dražebníků, že byl představenstvem ČAD svolán Sněm ČAD, a to na termín 16.7.2014 ve 14,00 hod. na adrese Bořivojova 108, Praha 3. Pokud nebude Sněm usnášeníschopný, svolá představenstvo Sněm na termín 16.7.2014 ve 14,15 s místem konání tamtéž.

Program Sněmu ČAD mají členové České asociace dražebníků k dispozici v pozvánce (e-mailové zprávě) zaslané představenstvem každému členovi. Pokud budete mít zájem o zařazení nějakého dalšího tématu do programu připravovaného Sněmu, informujte nás prosím odpovědí (RE) na Vám zaslanou elektronickou pozvánku.

K diskusi máme poměrně důležitá témata, proto si laskavě dovolujeme požádat všechny členy ČAD o účast, přestože je termín konání poněkud "prázdninový".

z pověření představenstva ČAD, Petr Pavlíček

Zpět

Humlnet Creative, s.r.o. - E-shopy, firemní prezentace, reklamní grafika