Nový návrh novely ZVD

Novelizace ZVD - tisková zpráva z jednání vlády

Soudy musí posuzovat, zda je rozhodce v exekučních sporech ekonomicky nezávislý

Česká asociace dražebníků připravuje svůj XX. sněm

Vážení dražebníci, členové České asociace dražebníků. Dovolte mi, by Vám jménem představenstva ČAD popřál v roce 2015 dostatek navrhovatelů dražeb, mnoho úspěšných, zrealizovaných dražeb a v osobním životě spokojenost, zdraví a plno příznivých zpráv a osobních úspěchů Vám a všem Vašim blízkým. Zároveň děkujeme za Vaši důvěru a těšíme se na další setkání a spolupráci s Vámi. JUDr. Miloslav Oliva, předseda představenstva ČAD

V 11. čísle Konkursních novin, které vyšlo 20. listopadu 2014

uveřejněno dne 22.7.2014

uveřejněno dne 17.7.2014 - Základní informace z XIX. Sněmu České asociace dražebníků

...né vždy se vše zadaří...

...přestože je termín konání sněmu "prázdninový", k diskusi máme poměrně důležitá témata...

uveřejněno dne 9.6.2014 ...exekutor není oprávněn dražit majetek zapsaný do majetkové podstaty....

uveřejněno dne 26.5.2014 ...navrhujete, aby proces zpeněžení v rámci insolvencí byl zjednodušen...

uveřejněno dne 23.4.2014

uveřejněno dne 10.4.2014

uveřejněno dne 14.3.2014

Na XVIII. sněmu konaném dne 3.3.2014 byli jako členové představenstva zvoleni Ing. Radim Hasman, JUDr. Miloslav Oliva a Václav Török...

První právní úprava dražeb v českých zemích se datuje na počátek 19. století, kdy byla v zemích koruny české vyhlášena platnost dekretu, kterým byl vydán Řád pro veřejné dražby...

Humlnet Creative, s.r.o. - E-shopy, firemní prezentace, reklamní grafika