sisli escort mecidiyekoy escort taksim escort istanbul escort maslak escort umraniye escort atakoy escort besiktas escort bakirkoy escort beylikduzu escort atasehir escort kadikoy escort bishkek escorts tuzla escort bagcilar escort beykoz escort turbanli escort kartal escort maltepe escort bebek escort levent escort pendik escort escort bayan istanbul escort sisli escort taksim escort sisli escort istanbul escort umraniye escort erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop erotik shop deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bonus veren siteler
istanbul escort sisli escort beylikduzu escort taksim escort ortakoy escort besiktas escort bebek escort mecidiyekoy escort umraniye escort atakoy escort bakirkoy escort atasehir escort kadikoy escort Etický kodex ČAD

ETICKÝ KODEX

 České asociace dražebníků

 

1. Předmět a cíl etického kodexu

1.1. Tento etický kodex (dále jen kodex) určuje základní práva a povinnosti člena České asociace dražebníků (dále jen ČAD) při výkonu a v souvislosti s výkonem dobrovolné a nedobrovolné dražby.

1.2.  S odkazem na dodržování povinností stanovených v kodexu dává tento kodex zároveň právo členovi ČAD odvolávat se veřejně na členství v ČAD a na obsah kodexu.

1.3.  Tento kodex se vztahuje na přípravu a realizaci dobrovolné a nedobrovolné dražby a dále činnosti s tímto výkonem související.

 

2.   Povinnosti člena ČAD

2.1. Člen ČAD je vázaný obecně závaznými právními předpisy a požadavky objednavatele dražby.

2.2. Člen ČAD je povinen chránit práva a oprávněné zájmy účastníků dražby, jednat čestně a svědomitě, využívat dostupné metody a formy vzdělávání a uplatňovat nejnovější formy a poznatky, které podle svého vlastního přesvědčení pokládá za užitečné.

2.3. Člen ČAD je povinen ve smyslu příslušných právních norem zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v rámci přípravy, výkonu a v souvislosti s výkonem dražby, pokud by jejich zveřejněním mohla vzniknout újma na právech či oprávněných zájmech účastníků dražby.

2.4. Člen ČAD odmítne přípravu či samotnou realizaci dražby pokud by požadavky
  objednavatele byly v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, tímto kodexem, nebo oprávněnými zájmy účastníků dražby.

2.5.  Člen ČAD je povinen postupovat tak, aby nepoškodil dobré jméno ČAD a své závazky související s dražbou musí plnit čestně a s odbornou péčí.

2.6. Člen ČAD pečlivě posuzuje otázku střetu zájmů.

 

3.   Práva člena ČAD

3.1. Člen ČAD má právo odmítnout přípravu a realizaci dobrovolné a nedobrovolné dražby movitého či nemovitého majetku  pokud:

3.2. jeho pracovní kapacita mu neumožňuje zodpovědně zabezpečit přípravu a výkon dražby dočasné zdravotní potíže či jiné vážné důvody mu brání odpovědně plnit požadavky objednavatele

3.3. Člen ČAD má právo obracet se na orgány ČAD s náměty a žádostmi o pomoc v souladu s cíly činnosti ČAD a jejími stanovami.

3.4. Člen ČAD má právo vykonávat úkony související s dražbou s využitím spolupráce jiných subjektů, členů či nečlenů ČAD

3.5. Člen ČAD má právo účastnit se sympozií, konferencí a všech společných akcí k výměně zkušeností, organizovaných ČAD.

 
 

 

Humlnet Creative, s.r.o. - E-shopy, firemní prezentace, reklamní grafika