Budujeme mosty mezi dražebníky a trhem

Získejte více než jen členství. Získejte partnerství.

Proč být členem České asociace dražebníků?

Každý z nás nahlíží na členství v profesních sdruženích, komorách či asociacích rozdílně. Někdo hledá subjekt, který mu poskytne jasně definovanou přidanou hodnotu, jiný hledá partnery pro realizaci společných vizí. Někdo hledá prostor pro úsporu nákladů či přímou podporu svého podnikání, jiný je připraven aktivně se zapojit do dění v dané oblasti podnikání. Dojdete-li k závěru, že může být členství v ČAD přidanou hodnotou i Vašemu podnikání nebo pokud se i Vy chcete aktivně zapojit do vývoje dražebního byznysu v česku, neváhejte nás kontaktovat. Česká asociace dražebníků je otevřena všem, se kterými můžeme společně sdílet (a rovněž i utvářet) hodnoty profesionálního výkonu dražební činnosti…

Často kladené otázky k podmínkám členství v ČAD

Podmínkou členství je zejména přihlášení se ke Stanovám a Etickému kodexu ČAD, které jsou prezentovány na webových stránkách ČAD a úhrada ročního členského příspěvku ve výši 5.000,-Kč (po úhradě obdrží člen k prezentaci svého členství v ČAD Členský list ).
Je to především možnost aktivní účasti na legislativním procesu k výkonu dražeb, který v současné době již probíhá a lze předpokládat, že významně ovlivní výkon dražeb v ČR. Dalším kladem je bezesporu i možnost odborných konzultací mezi členy a výměna zkušeností, které členové ČAD od doby vzniku ČAD v roce 2000 jistě mají. Dále pak ochrana členů ČAD při výkonu jejich dražební činnosti, která je garantována kárným řádem ČAD.
Česká asociace dražebníků kolem sebe již od svého založení v roce 2000 soustřeďuje dražebníky, kteří se významnou měrou podílejí na zpeněžování movitého a nemovitého majetku v ČR. Členství v ČAD tak garantuje navrhovatelům dražeb, že člen tohoto profesního společenstva je profesionálem, odborně i morálně způsobilým provádět výkon zpeněžení v souladu se zákonem a je veden snahou o co nejvyšší zpeněžení a rychlé předání výtěžku zpeněžení navrhovateli.
Neváhejte kontaktovat kteréhokoli člena z vedení ČAD (kontakty v sekci „kontakty“), případně se s Vámi jistě o své zkušenosti rádi podělí i členové asociace (kontakty v sekci „seznam členů“).

Aktuálně vyhlášené dražby

Aktuálně vyhlášené veřejné dražby, které jsou uveřejněné na Centrální adrese www.centralni-adresa.cz – seznam Dražebních vyhlášek (výpis podle týdnů):

Přehled platných právních předpisů

Seznam právních předpisů pro oblast veřejných dražeb, které jsou v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR (stav ke dni 24.3.2014) Zákon č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č.181/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 315/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb.
Vyhláška č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě