LEGISLATIVNÍ RADA VLÁDY SE OPĚTOVNĚ ZABÝVALA NÁVRHEM NOVÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY VEŘEJNÝCH DRAŽEB