STAV USPOKOKOVÁNÍ POHLEDÁVEK VĚŘITELŮ Z INSOLVENCÍ