ARCHIV ČLÁNKŮ A PŘÍSPĚVKŮ NA STRÁNKÁCH ČAD

…né vždy se vše zadaří…

Vážení přátelé,

jak jste jistě zaznamenali, v březnu 2014 jsme v rámci aktualizací webových stránek naší asociace měnili i celý redakční IT systém. Bohužel se v souvislosti s těmito změnami stala poměrně nemilá věc – přišli jsme o archiv všech příspěvků a článků, a to od začátku založení naší asociace v roce 2000.

Život jde dál, tak v čem je problém? Vlastně nás ani nemrzí to, že zde není souhrnná přehlídka našich osobních aktivit v rámci dražební obce za posledních 14 let existence České asociace dražebníků. Příspěvky a články ale měly ohromnou vypovídací hodnotu o vývoji dražebního prostředí v česku, chronologicky ukazovaly pohledy a stanoviska na jednotlivé oblasti jak zákona o dražbách, tak i samozřejmě vlastního dražebního procesu. Za ty roky to byly desítky článků, komentářů a odborných stanovisek…

Co dodat? Omlouváme se a příště prostě dáme pozor, aby se to nestalo.

za Českou asocici dražebníků, Petr Pavlíček