XIX. SNĚM ČAD

uveřejněno dne 17.7.2014 – Základní informace z XIX. Sněmu České asociace dražebníků

Vážení kolegové dražebníci,

pro ty z vás, kteří jste se nemohli zúčastnit XIX. Sněmu České asociace dražebníků, který se uskutečnil dne 16.7.2014 v Praze, přinášíme základní informace:

To nejpodstatnější ze zprávy představenstva:

– ČAD k dnešnímu dni čítá 15 členů ČAD, kteří na  rok 2014 zaplatili příspěvky. V současné době má zájem o členství další subjekt, který prostřednictvím svého statutárního zástupce kontaktoval předsedu ČAD a představil společnost kterou zastupuje.

– Kolegovi Pavlíčkovi se podařilo zprovoznit webové stránky ČAD a umístit zde potřebné dokumenty prezentující činnost ČAD. Za to je třeba mu poděkovat, zejména pak za průběžné zveřejňování informací o činnosti ČAD, které jsou veřejností kvitovány kladně.

– Předseda ČAD předal MMR ke stanovisku podnět týkající se zájmů exekutorů zpeněžovat majetek z majetkových podstat v rámci zákona č. 182/2006 Sb. InsZ. Dle stanoviska MMR exekutoři nejsou oprávněni vykonávat zpeněžování majetkových podstat v rámci své vedlejší činnosti, OSŘ či exekučního řádu.

– V Konkursních novinách jsou prezentována stanoviska ČAD  a ze strany redakce je dán ČAD prostor ke zveřejňování námětů k diskusi. 

– Na stránkách ČAD jsou zveřejňovány průběžně stanoviska ČAD schválené představenstvem k prezentaci na stránkách ČAD.

– Ing. Hasman zastupuje ČAD v odborné komisi zřízené MMR k novelizaci ZVD a o průběhu činnosti komise je představenstvo ČAD průběžně informováno.

To nejpodstatnější se schváleného usnesení sněmu:

– Zprávu o činnosti představenstva ČAD

– Bezúplatný převod obchodního podílu ČDI na třetí osobu s tím, že veškeré náklady spojené s tímto převodem hradí nabyvatel obchodního podílu.

– Ing. Jaroslava Hradila za nově zvoleného člena představenstva ČAD 

– Sněm vzal na vědomí rezignaci Václava Töröka na člena představenstva.

za Českou asociaci dražebníků

JUDr. Miloslav Oliva