BULLETIN KN 9 2019 NÁVRH ZÁKONA O VEŘEJNÝCH DRAŽBÁCH