JE PRO ZÁJEMCE REŽIM DRAŽEB V ČESKÉ REPUBLICE SROZUMITELNÝ A PRŮHLEDNÝ?