XX. SNĚM ČESKÉ ASOCIACE DRAŽEBNÍKŮ

Česká asociace dražebníků připravuje svůj XX. sněm

Česká asociace dražebníků připravuje svůj XX. sněm a to dne 17. 4. 2015 od 14.00 hod., na adrese Praha 8, Karlín, Sokolovská 41/7. Bližší informace o organizování a programu sněmu jsou k dispozici u předsedy ČAD.