NÁLEZ ÚSTAVNÍHO SOUDU O PŘIMĚŘENOSTI EXEKUCE PRODEJEM NEMOVITOSTI