STANOVISKO ČAD K NÁVRHU OVD NOVELIZOVAT ZÁKON Č. 26/2000 SB.