ZAMYŠLENÍ NAD POSTAVENÍM EXEKUTORŮ PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY