VYJÁDŘENÍ PRESIDENTA ČAD PRO KONKURSNÍ NOVINY

V 11. čísle Konkursních novin, které vyšlo 20. listopadu 2014

Najdete zde vyjádření presidenta České asociace dražebníků mj. k novelizaci zákona o veřejných dražbách.