VYJÁDŘENÍ PŘEDSEDY ČAD V BULLETINU KN 2/15

Najdete zde vyjádření presidenta České asociace dražebníků v bulletinu KN